Künstler:

  • Toshinori Shimizu, Tenor
  • Nozomi Yabe, Klavier
  • Hitoshi Tamada, Tenor
  • Go Uezono, Klavier