Künstler:

  • Cem Celiksirt & Kanahi Yamashita, Gitarre