Künstler:

  • Cem Celiksirt, Gitarre
  • Kanahi Yamashita